085-0645213 info@mentisggz.nl

INFORMATIE

Wachttijden
• Voor zowel de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ is er helaas een wachttijd. Wij weten hoe belangrijk het is om snel te starten de behandeling daarom kiest Mentis GGZ voor uitbreiding in plaats van wachttijd. Door efficiënt te werken en de inzet van extra behandelaren is het ons gelukt deze kort te houden. We blijven er hard aan werken om u of uw cliënt zo snel mogelijk te helpen.
• Er is momenteel een wachttijd 2 tot 3 weken voor het intake gesprek. De behandeling kan hierna direct starten.

Bereikbaarheid
• Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer: 085-0645213.
• Op werkdagen zijn wij tussen 8:30 en 19:00 uur en op zaterdag tussen 9:30 en 13:00 uur telefonisch bereikbaar.
Buiten deze tijden zijn er verschillende mogelijkheden om een bericht achter te laten. Zo kunt u het antwoordapparaat inspreken met uw naam, telefoonnummer en uw vraag en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Ook kunt u een mail sturen met het verzoek contact met u op te nemen naar info@mentisggz.nl.

Het afzeggen van sessies
• Het kosteloos afzeggen van sessies kan tot 48 uur (tijdens werkdagen) van tevoren. Afzeggen kan telefonisch of via een mail aan info@mentisggz.nl. Belangrijk is om duidelijk uw naam, de sessiedatum, sessietijd en de naam van uw behandelaar te vermelden.
• De datum en tijd van ontvangst van de afzegging is bepalend voor het al of niet in rekening brengen van de sessie. Wanneer u te laat bent met afzeggen dan wordt de sessie in rekening gebracht en wordt een rekening verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres. De kosten zijn € 90,-.

Een nieuwe afspraak maken
• Meestal maakt de behandelaar aan het einde van de sessie een nieuwe afspraak. Wanneer u een afspraak wilt verzetten of een nieuwe afspraak wilt maken dient u dit telefonisch te doen, zodat we direct in de agenda van de behandelaar in kunnen plannen. Een afspraak maken kan dus niet via het antwoordapparaat of via de mail.

Informatieverstrekking huisarts
• Wij informeren uw verwijzer bij aanvang, tijdens en bij afsluiting van het traject, over het behandelplan, de behandeling en het verloop daarvan en de diagnostische rapportage.

De sessies
• De lengte van de sessie kan variëren. De behandelaar spreekt telkens met u af hoe lang de volgende sessie is.
• De frequentie van de sessies vindt in overleg met de behandelaar plaats.

De kosten
• De verzekerde zorg van de Generalistische GGZ en Specialistische GGZ zit in de basisverzekering. Bepaalde hulpvragen vallen echter niet onder de basisverzekering (bv. relatietherapie, levensfase-problematiek, en dergelijke). Dit kan wel onder de aanvullende verzekering vallen. Vraag uw verzekeraar er naar.
• Na de intake wordt u gevraagd een Akte van Cessie te ondertekenen, hierdoor kunnen wij de kosten rechtstreeks aan uw verzekeraar declareren.
• Indien uw verzekeraar, bij hulpvragen welke onder uw basisverzekering vallen, niet volledig vergoed betaald u bij Mentis GGZ nooit zelf bij, het restbedrag wordt volledig kwijt gescholden, hierdoor wordt het voor iedereen mogelijk om zorg te verkrijgen voor zijn/haar problematiek.

Klachten
• Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de behandelaar, bespreekt de behandelaar dit graag in een persoonlijk gesprek. Indien cliënt onvoldoende gehoor vindt bij de behandelaar, kan een gesprek worden aangevraagd met de directie van Mentis GGZ. Hier zal geprobeerd worden via bemiddeling het probleem te verhelpen. U kunt dit gesprek aanvragen door een mail te sturen naar: info@menisggz.nl o.v.v. klacht
• Wanneer u zich ook na deze bemiddeling onvoldoende geholpen voelt, kunt u de hulp inroepen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris