directie@mentisggz.nl

AMBULANTE BEGELEIDING

 

Mentis GGZ biedt met meerdere zorgpartners tevens op kleine schaal nazorg in de vorm van  ambulante begeleiding aan personen die hun behandeling binnen de GGZ hebben afgerond. De zorg kan door de klant bij Mentis GGZ worden ingekocht via een Persoongebonden Budget (PGB).

De geboden nazorg wordt met name geboden aan personen welke een behandeling hebben doorlopen voor de volgende klachten:

• stemmingsstoornissen
depressieve stoornissen, stemmingsstoornissen door een somatische aandoening
• angststoornissen
paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, dwangstoornis/OCS, PTSS.
• post-traumatische stressstoornissen
• aandachtstekortstoornissen (ADHD)
• stoornissen in de impulsbeheersing
• gedragsstoornissen
• persoonlijkheidsstoornissen
• pervasieve ontwikkelingsstoornissen
• somatoforme stoornis

Voor meer informatie zie:  https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/persoonsgebonden-budget of neem contact op met één van onze adviseurs.