085-0645213 info@mentisggz.nl

DSM PROBLEMATIEK

Problemen uit de DSM die wij behandelen zijn o.a.:

• stemmingsstoornissen
depressieve stoornissen, stemmingsstoornissen door een somatische aandoening
• angststoornissen
paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, dwangstoornis/OCS, PTSS.
• post-traumatische stressstoornissen
• aandachtstekortstoornissen (ADHD)
• stoornissen in de impulsbeheersing
• gedragsstoornissen
• persoonlijkheidsstoornissen
• pervasieve ontwikkelingsstoornissen
• somatoforme stoornis