directie@mentisggz.nl

VERGOEDING

De zorgverleners in onze praktijk hebben besloten geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Onze therapeuten kunnen zich daardoor meer richten op de individuele behoeften van u als cliënt. Uw zorgverzekeraar vergoedt deels of volledig uw behandelingskosten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), mits deze onder uw basiszorgverzekering vallen en u een geldige verwijsbrief in bezit heeft. Ook kan een toestemmingsverklaring vooraf van de zorgverzekeraar nodig zijn.

Ongeacht de hoogte van de vergoeding die u voor de behandeling ontvangt, is dit altijd na verrekening met uw wettelijk verplichte eigen risico.

U bent zelf verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling, inclusief de intakegesprekken, diagnosestelling en onderzoek. Voor de behandelingskosten in zowel de generalistische basis-ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz) geldt dat u deels tot 100% van het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde (maximum)tarief via uw zorgverzekeraar vergoed kunt krijgen. Ons 2020-tarief komt overeen met het tarief als genoemd in de NZa-Tariefbeschikking van 2020. U zult zelf bij uw zorgverzekeraar moeten nagaan wat uw vergoeding zal zijn voor de ggz-behandeling die u bij onze praktijk wilt gaan volgen.

Omdat het vergoedingspercentage afhankelijk is van de soort basisverzekering die u heeft ten tijde van de start van de behandeling, raden wij u aan uw zorgverzekeraar altijd vooraf te vragen naar de exacte vergoeding van een behandeling bij een niet-gecontracteerde GGZ-instelling met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en welke (polis)voorwaarden hierop van toepassing zullen zijn.

Als u zich aanmeldt voor psychologische hulp terwijl de huisarts geen psychologische diagnose heeft gesteld, of wanneer de diagnose valt onder niet verzekerde zorg of niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed om wat voor reden dan ook, dan komt de behandeling voor eigen rekening.
Tariefinformatie kunt u opvragen via info@mentisggz.nl