085-0645213 info@mentisggz.nl

VERWIJZEN

Mentis GGZ biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ en richt zich op cliënten van 18-70 jaar. Wilt u als verwijzer vooroverleg met een van de (klinisch)psychologen?
Neemt u dan contact op met het secretariaat: 085-0645213.

Verwijzen is mogelijk via het Zorgdomein, ook kunt u uw eigen verwijsbrief per post verzenden, graag vermelden: BSN cliënt, AGB-code huisarts, verwijzing Basis GGZ of Specialistische GGZ, vermoeden van DSM-stoornis.
Om onze zorg optimaal bij de cliënt aan te laten sluiten, verzoeken wij u om relevante correspondentie over eerdere psychologische/psychiatrische behandelingen mee te sturen bij uw verwijzing. U kunt deze ook uploaden via het Zorgdomein.

Adresgegeven voor verwijzing op papier:
Mentis GGZ B.V.
Postbus 1640
3800 BP Amersfoort
Betreffende Verwijzing

Contra-indicatie voor aanmelding bij Mentis GGZ:
Mentis GGZ is een praktijk voor ambulante Basis GGZ en Specialistische GGZ en heeft daarom geen behandelvormen voor bijvoorbeeld: (ambivalente)suïcidaliteit, verslaving als primaire diagnose, acute psychotische toestandsbeelden, ernstig agressief gedrag, ernstig antisociaal gedrag.
Mentis GGZ heeft geen 24/7 bereikbaarheid.