directie@mentisggz.nl

VERWIJZEN

Mentis GGZ biedt met enkele zorgpartners nazorg voor clienten vanuit de Basis GGZ en Specialistische GGZ en richt zich op cliënten van 18-70 jaar. Wilt u als verwijzer/wijkteam vooroverleg met een van onze adviseurs?
Neemt u dan contact op met het secretariaat: carlos@mentisggz.nl

Verwijzen is mogelijk via het Zorgdomein, ook kunt u uw beschikking/verwijsbrief per e-mail verzenden.
Om onze zorg optimaal bij de cliënt aan te laten sluiten, verzoeken wij u om relevante correspondentie over eerdere psychologische/psychiatrische behandelingen mee te sturen bij uw verwijzing. U kunt deze ook uploaden via het Zorgdomein.

E-mail adres voor verwijzing op papier:
directie@mentisggz.nl